ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงประกาศตามสายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงประกาศตามสายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 111 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 สิงหาคม 2566 เวลา 16:16 น.