ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานจ้างประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศประกวดราคางานจ้างประชาสัมพันธ์ตาม โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 2470 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:36 น.