ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมราคากลาง


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมราคากลางจากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 2218 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:11 น.