ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข เรื่องประกวดราคาจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ด้วยวิธีประกวดราคาอ


  ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข เรื่องประกวดราคาจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3446 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 มีนาคม 2561 เวลา 17:26 น.