ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 2)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 2)

ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 525 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:23 น.