ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 8)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 8)

บึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  นครพนม  สกลนครจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 525 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:34 น.