ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 12)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 12)

พัทลุง  ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูลจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 543 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:15 น.