บรรยายพิเศษ "6 แง่คิด มุมมอง เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข...ไปต่อ?"


บรรยายพิเศษ "6 แง่คิด มุมมอง เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข...ไปต่อ?"

โดย นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1476 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กันยายน 2565 เวลา 20:49 น.