เอกสารประกอบการบรรยาย "สร้างทีม สร้างสรรค์ สร้างพลัง พีอาร์ สธ."


เอกสารประกอบการบรรยาย "สร้างทีม สร้างสรรค์ สร้างพลัง พีอาร์ สธ." 

ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

โดย  อ.พิศาล  อุตสาหพงษ์ และคณะจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 753 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2565 เวลา 15:30 น.