เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (2/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อภิปรายหัวข้อ "การสื่อสารความเข้าใจถึงกัญชาทางการแพทย์" โดยดร.ศศดิศ ชูชนม์ วิทยากร

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก >> https://bit.ly/32k9YSEจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3663 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น.