เอกสารประกอบการบรรยาย "วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563" โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อภิปราย "สร้างการรับรู้อย่างไร...ให้ได้ใจประชาชน"  โดยวิทยากรเจ้าของเพจ Mai Jainoon (นางสาวสุภาภรณ์ ใจหนุน)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/2HAAwpkจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 4212 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:49 น.