เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2/2 "วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563" โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- อภิปราย "การถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ"

- อภิปราย "เทคนิคการสื่อสารในยุคดิจิทัล"

โดย  วิทยากร จากคณะทำงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี"

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2/2 ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/321pAtYจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 4416 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:09 น.