สื่อเผยแพร่คลังภาพกิจกรรม

สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 474 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2565 เวลา 15:41 น.