สื่อเผยแพร่คลังภาพกิจกรรม

สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 719 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 กันยายน 2565 เวลา 09:37 น.