Infographicคลังภาพกิจกรรม

KEY Message นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


อัลบั้มภาพรวม Key message นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 832 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2566 เวลา 13:18 น.