Infographicคลังภาพกิจกรรม

การคืบหน้าดูแล พกส.และลูกจ้างชั่วคราว สธ. ,การเปลี่ยนสายงานราชการ, การเพิ่มตำแหน่งหน้าที่ในสายงานสาธารณสุข


อัลบั้มภาพรวมInfo การเปลี่ยนสายงานราชการ และการคืบหน้าดูแลลูกจ้างชั่วคราว สธ. และพกส.


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1407 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:23 น.