Infographicคลังภาพกิจกรรม

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ติดต่อขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2565จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1629 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:21 น.