คู่มือกระบวนงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจำเดือน/6 เดือน/12 เดือน


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจำเดือน/6 เดือน/12 เดือน

หมายเลขเอกสาร : WI-BI-PR-07

แก้ไขครั้งที่ : 1 

วันที่เริ่มใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2565จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 733 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 มกราคม 2565 เวลา 13:54 น.