เครือข่ายประชาสัมพันธ์

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1832 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16:31 น.