สรุปข่าวประจำวัน

พิมพ์

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2567


สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2567จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1054 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 มกราคม 2567 เวลา 15:18 น.