สรุปข่าวประจำวัน

พิมพ์

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2567


สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2567จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1105 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 มกราคม 2567 เวลา 13:12 น.