สรุปข่าวประจำวัน

พิมพ์

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562


สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 147 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45 น.