บทความสุขภาพ

พิมพ์

CHECKLIST ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ


CHECKLIST ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ thaihealth

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ส่งผลต่อการทำงานของสมองจนเกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติ ในเวลากลางวัน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุงได้

อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลว่า สำหรับอาการเตือนของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จากการอุดกั้นในผู้ใหญ่ สังเกตได้ดังนี้

1. กรนเสียงดังมาก ได้ยินไปถึงนอกห้อง

2. เสียงกรนหยุดเป็นบางช่วงตามด้วยเสียงหายใจเฮือก บางครั้งผู้ป่วยจะจำได้ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะหายใจเป็นช่วงสั้นๆ หรือหายใจเฮือก

3. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

4. สมรรถภาพทางเพศลดลง ผู้ชายจะมาด้วยปัญหานี้ค่อนข้างบ่อย ในผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติ

5. ปวดศรีษะหลังตื่นนอนตอนเช้า หรืออาเจียน

6. หายใจทางปากหรือคอแห้งมาก หลังตื่นนอนตอนเช้า

7. ตื่นตอนเช้าแล้วไม่สดชื่น อยากนอนต่ออีก

8. ง่วงนอนมากช่วงกลางวัน เผลอนอนหลับขณะทำงานหรือขับรถ

9. สมาธิสั้น ความจำลดลง มีความเครียด หรือซึมเศร้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 505 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:59 น.