ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมต. สธ.-ยธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด จาก อย. 340 ตัน เตรียมเผาทำลายพรุ่งนี้ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ


         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามปฏิบัติการ Set Zero เผาทำลายยาเสพติด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทำลายยาเสพติดของกลางจำนวน 340 ตัน  ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเผาทำลายมา เพื่อเตรียมเผาทำลายในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการเผาทำลายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ Set Zero ยาเสพติดของกลาง ย้ำมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทาง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขอเชิญชวนติด Hashtag #ปฏิบัติการ SET ZERO เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด

          วันนี้ (25 ธันวาคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการเผาทำลายเผายาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผู้บริหารจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

         นพ.ชลน่าน กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายในการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญทั้งการปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนั้น ปัจจุบันเมื่อพิสูจน์ของกลางได้ว่าเป็นสารเสพติด สามารถเผาทำลายได้โดยไม่ต้องรอสิ้นสุดคดี ประกอบกับที่ผ่านมามีการเก็บยาเสพติดของกลางในคลังจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมจึงประสานหารือในการเผาทำลายยาเสพติด ล็อตใหญ่ เพื่อ Set Zero ยาเสพติดของกลางทั้งหมด โดยมีการตั้งคณะทำงานเผาทำลายยาเสพติด ทั้งด้านตรวจรับ ด้านขนย้าย ด้านรักษาความปลอดภัยและทำลาย และด้านประชาสัมพันธ์ โดยวันนี้คณะทำงานฯ ด้านขนย้าย ได้ดำเนินการขนย้ายยาเสพติดของกลางจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมเผาทำลายในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ต่อไป

          “การขนย้ายยาเสพติดในครั้งนี้ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางทั้งทางบกและทางอากาศ จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางการขนยาเสพติดปลอดภัยแน่นอน เมื่อถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู จะส่งมอบให้แก่คณะทำงานฯ ด้านรักษาความปลอดภัยและทำลายยาเสพติด ดำเนินการเผาทำลายต่อไป โดยจะใช้ระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม”นพ.ชลน่านกล่าว

           สำหรับการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 มีน้ำหนักรวม 340 ตัน จาก 836,081 คดี โดยเป็นยาเสพติด ที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 290 ตัน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 30 ตัน และ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 20 ตัน ในจำนวนนี้เป็น เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มากสุดกว่า 156,399 กิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) เฮโรอีน เอ็มดีเอ็มเอ โคคาอีน ไดเมทิลแอมเฟตามีน และยาเสพติดอื่น ๆ 

 ********************************************** 25 ธันวาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1505 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08:34 น.