ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จับมือ สปสช. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปรับสูตรวัคซีนโปลิโอ “ฉีด 2 หยอด 3”  ยกระดับภูมิคุ้มกันเด็กไทย


             กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ลงนามประกาศความร่วมมือปรับสูตรการให้วัคซีนโปลิโอในเด็กเป็น “2 IPV + 3 OPV” หรือฉีด 2 เข็ม หยอด 3 ครั้ง เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย ลดความเสี่ยงพิการและเสียชีวิตจากโรคโปลิโอที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาจากประเทศอื่น

            วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศ.นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ และประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ

       นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย จนเป็นผลสำเร็จไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกในการ  กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปตามพันธสัญญานานาชาติที่ดำเนินการร่วมกับองค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามกำหนด โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการปรับสูตรการให้วัคซีนโปลิโอในเด็กใหม่เป็น 2 IPV + 3 OPV ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนโปลิโอ (IPV) 2 เข็ม เมื่ออายุ 2 เดือนและ 4 เดือน และหยอดวัคซีนโปลิโอ (OPV) เมื่ออายุ 6 เดือน, 1 ขวบครึ่ง และ 4 ขวบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเด็กไทยให้ปลอดภัยจากโรคโปลิโอที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาจากประเทศอื่นได้

           นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติในบางประเทศ และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่ 1, 2, 3 โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทยได้อีกครั้ง โดยโรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กทุกคน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่ปี 2520 เมื่อมีการปรับสูตรการให้วัคซีนใหม่ จึงจัดให้มีการชี้แจงแนวทางแก่บุคลากรทางการแพทย์    ทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจและนำไปสื่อสารกับผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมารับวัคซีนได้ถูกต้องตามกำหนด

          ด้าน เภสัชกรคณิตศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนพื้นฐานเป็นหนึ่งในบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประเทศที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุน สำหรับการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดระบบให้หน่วยบริการต่างๆ เบิกวัคซีนให้พร้อมบริการแก่เด็กไทยทุกคนแล้ว ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้บ้านทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

************************************************* 21 มิถุนายน 2566

อัลบั้มภาพปรับสูตรวัคซีนโปลิโอ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 26382 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10:05 น.