ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“ดร.สาธิต” เยี่ยมเสริมพลัง อสม. และ จนท.สธ. พร้อมติดตามงาน Food Safety ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบปะ อสม.แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับและขอให้รักษาอุดมการณ์จิตอาสา ทำหน้าที่หมอคนแรกอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามการให้บริการสุขภาพประชาชน และมอบประกาศนียบัตร “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (New Normal Healthy Market) ระดับ 5 ดาว ให้กับ ตลาดรังสิต การันตีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐาน

          วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ที่เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” และนโยบาย “การขับเคลื่อนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.” โดยมี นพ.ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม. กว่า 300 คน ให้การต้อนรับ และกล่าวว่า อสม. เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยเป็นหมอคนแรกในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งต้องขอขอบคุณและชื่นชมพลังของ อสม.จ.ปทุมธานี ทั้ง 9,316 คน ทั้งนี้ รัฐบาล และ สธ.ตระหนักถึงความเสียสละและความทุ่มเทของ อสม.ทุกคน จึงดูแลเรื่องขวัญกำลังใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นคือ ค่าป่วยการ 2,000 บาท ที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ ขอให้ อสม.ยึดมั่นในอุดมการณ์จิตอาสา ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเข้าร่วมโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว กรณีเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ จ.ปทุมธานี มี อสม. เข้าโครงการแล้ว 8,604 คน และคู่สมรส 1,649 คน

              จากนั้น ดร.สาธิต และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่รพ.สต.คูคต อ.ลำลูกกา รพ.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี และ รพ.คลองหลวง อ.คลองหลวง โดย รพ.สต.คูคต มีผลงานเด่นในการบำบัดยาเสพติดด้วย Matrix Program โดยบูรณาการร่วมกับ รพ.ลำลูกกา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำลูกกาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และติดตามผู้รับการบำบัดตามระยะเวลาที่กำหนด 16 ครั้ง โดยปี 2566 ให้การบำบัดครบแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการบำบัดอีก 19 ราย ขณะที่รพ.ประชาธิปัตย์ มีผลงานเด่น อาทิ การดูแลผู้ป่วยโควิดแบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่การคัดกรอง ดูแลรักษา เจอแจกจบ CI (Community Isolation), HI (Home Isolation) ส่วน รพ.คลองหลวง มีผลงานเด่น อาทิ การดำเนินงาน Home Health Care และ Buddy Nurse ในทุก รพ.สต. และขยายผลไปสู่การดำเนินงานกลุ่มโรคไม่ติดต่อ อีกทั้งมีห้องฉุกเฉินที่มีความพร้อมจะพัฒนาเป็น ER คุณภาพ ระดับเขต และมีบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้นแบบระดับจังหวัด เป็นต้น

            นอกจากนี้ ดร.สาธิต ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่ตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี โดยได้มอบประกาศนียบัตร “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (New Normal Healthy Market) ระดับ 5 ดาว ให้กับ ตลาดรังสิต รับรองการเป็นตลาดสดที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

************************************************ 16 มีนาคม 2566

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 564 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:12 น.