ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ไทย" ขับเคลื่อนงานหลักประกัน-สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ 8 ประเทศ


      กระทรวงสาธารณสุข จับมือ สปสช. สสส. สช. และแผนงาน CCS-EnLIGHT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนงานหลักประกันสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ และขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีของประชาชน ผ่านประสบการณ์และบทบาทนำของไทยให้แก่ 8 ประเทศในเอเชีย หวังสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน 

      วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Health and Well-Being in All Policies: Thailand Experience" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว โดยความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยแผนงาน Enhancing Leadership in Global Health Thailand ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (CCS-EnLIGHT) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านสุขภาพ ผ่านการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานโยบายที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมอบรมในการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

     "การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการเน้นย้ำบทบาทนำของประเทศไทย ในการผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีระดับนานาชาติ ผ่านการนำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทยในเรื่องระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีสมัชชาอนามัยโลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ในปี 2566 ต่อไป" นพ.รุ่งเรืองกล่าว  

      สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์และระบบสุขภาพ รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทั้งหมด 22 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และติมอร์-เลสเต 

********************************************* 22 พฤศจิกายน 2565

*******************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1087 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:02 น.