ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์ บางแค


       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์ บางแค รองรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” และโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ตั้งเป้าวันละ 3,000 คน และเตรียมหารือไหลเวียนเพิ่มจำนวนวัคซีนไปยังศูนย์ฉีดที่มีความพร้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันควบคุมโรค

       วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเป็นความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงเรียนแพทย์ เอกชน และสถานประกอบการ อาทิ กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย เดอะมอลล์ บางแค เครือโรงพยาบาล BDMS กรุงเทพดุสิตเวชกาล และคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

       นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ ได้มาเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์ บางแค เห็นถึงความพร้อมของสถานที่ ความตั้งใจของบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมหารือเพิ่มจำนวนวัคซีนไปยังศูนย์ฉีดที่มีความพร้อม ให้เกิดการไหลเวียนของวัคซีน สามารถรองรับประชาชนได้ถึงวันละ 3,000 คน ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” และโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ที่ยังคงพบการระบาดต่อเนื่อง หากสามารถควบคุมการแพร่กระจายโรคในพื้นที่ กทม.ได้ ก็จะสามารถควบคุมการระบาดหลักของประเทศไทยได้

       นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในการจัดสรรวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตามที่ ศบค. กำหนดแผนการจัดสรร โดยเทียบอัตราส่วนประชากรแต่ละจังหวัด และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของแต่ละพื้นที่การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนแต่ละจังหวัด ซึ่งวัคซีนที่รัฐบาลนำมาฉีดให้ประชาชนขณะนี้ ทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูง และจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของรัฐบาลคือ 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 เพื่อฉีดให้คนไทยทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ได้มีการนัดหมายทำข้อตกลงความร่วมมือภายในสัปดาห์นี้ และจะทยอยส่งมอบทั้งสิ้น 20 ล้านโดส ตามข้อตกลง ภายในปีนี้เช่นกัน

         สำหรับกรณีข่าวหญิงอายุ 46 ปีเสียชีวิต มีประวัติรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้านั้น ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 (AEFI) โดยมีการสอบสวนโรค ชันสูตร รวบรวมข้อมูล นำสู่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ AEFI เพื่อพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ให้เกิดความชัดเจน หากทราบผลการพิจารณาจะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครอบครัว สังคม ต่อไป

*********************************** 9 มิถุนายน 2564

**********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 379 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14:47 น.