ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน ยกรูปแบบฉีดวัคซีนโควิด 2 ห้างดัง ของโคราช เป็นโมเดล ในจุดบริการอื่นเมื่อวัคซีนเข้ามามาก


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ชื่นชม จังหวัดนครราชสีมา ทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจัดระบบบริการวัคซีนโควิด ใช้ 2 ห้างดัง เป็นที่ฉีดวัคซีน วางระบบหมุนเวียนเข้ารับบริการดี 600 คนต่อชั่วโมง ชื่นชมให้เป็นโมเดล ปรับใช้กับจังหวัดอื่นๆ ด้านชาวโคราช มั่นใจ พร้อมใจฉีดวัคซีนถ้วนหน้า

          วันนี้ (22 พฤษภาคม 2564)​ ที่ จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญ​วี​รกูล​ รอง​นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ พร้อมด้วย นพ.เกียรติ​ภูมิ ​วงศ์​รจิต ​ปลัด​กระทรวง​สาธารณสุข​ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิดให้กับประชาชน โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมจุดบริการ​วัคซีนโควิดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา และเดอะมอลล์​โคราช เป็นที่น่าพอใจมาก ซึ่งเป็นระบบริการนอกสถานพยาบาลที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้วางไว้ โดยได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง โรงพยาบาลจากทุกสังกัดในจังหวัด ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างเห็นได้ชัด วางระบบ One way เข้าออกทางเดียว ทำให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ารับบริการไม่แออัด มีความสามารถในการฉีดได้ 600 คนต่อชั่วโมงต่อแห่ง ซึ่งจะให้ระบบนี้เป็นโมเดลหนึ่งที่จะนำมาปรับใช้ยังหน่วยบริการต่างๆ เมื่อวัคซีนมีมากขึ้น พร้อมผลักดันให้ประชาชนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

         นายอนุทินกล่าวต่อว่า ด้านประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้ความร่วมมือพร้อมใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันถ้วนหน้า เช่น จุดบริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้บริหารจัดการ เปิดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 รวม 3 วัน มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 10,002 คน ส่วนที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ก็มีประชาชนหลั่งไหลเข้ารับบริการจำนวนมาก ภาพรวมของจังหวัดมีประชาชนที่ฉีดเข็ม 1 แล้วจำนวน 30,651 คน เข็มที่ 2 จำนวน 19,372 คน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนของวัคซีนที่ได้จัดสรรมา และในช่วงที่วัคซีนมามากขึ้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวโคราชให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร หรือประมาณ 1,885,023 คน โดยจะฉีดให้ได้วันละประมาณ 30,000 คนในส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีอยู่ในระบบประมาณ 11,000 คน จะมีทีมแพทย์ รวมถึงระบบ 3 หมอคอยดูแลให้เข้าถึงการฉีดวัคซีน หากเป็นไปตามแผน 50 วันจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่ แต่จะไม่มีอาการที่รุนแรง และไม่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19อให้ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

           นอกจากนี้นายอนุทินได้ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า ภารกิจนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำ แต่สำคัญกว่านั้นคือความเสียสละความอดทนในการที่จะให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน เพื่อที่จะทำให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

 *************************************** 22 พฤษภาคม 2564

********************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2193 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:13 น.