ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.เผยระบบ “หมอพร้อม” มีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ใช้แล้ว กว่า  5 แสนคน


 

          กระทรวงสาธารณสุข เผยระบบ “หมอพร้อม” เป็นระบบเชื่อมต่อ 1,500 โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติมจากระบบปกติของโรงพยาบาล ขณะนี้ใช้งานไปแล้ว 5 แสนกว่าคน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อมเวอร์ชั่น 2 มั่นใจรองรับผู้ฉีดวัคซีนได้ทุกคน    

          วันนี้ (17 เมษายน 2564) นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สัมภาษณ์ว่า ระบบ “หมอพร้อม” เป็นระบบเชื่อมต่อ 1,500 รพ. ที่ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแบบ real time  เจ้าหน้าที่ทำงานครั้งเดียว ไม่ซ้ำซ้อน มีการแสดงผล dash board แบบ real time เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความครอบคลุมการฉีดและอาการไม่พึงประสงค์ทุกคนที่ฉีด รวมทั้งยังมีระบบจำแนกประชาชนเป็นกลุ่มตามความเสี่ยง เพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญในการรับวัคซีนก่อนหรือหลังตามหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเน้นกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรคและผู้สูงอายุตามลำดับ และยังเชื่อมต่อกับประชาชนทาง Line Official Account “หมอพร้อม”และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เป็นระบบสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติมจากระบบโรงพยาบาลที่มีรองรับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วทั่วประเทศ  แม้ว่าจะไม่มีระบบหมอพร้อมโรงพยาบาลก็ทำงานได้เป็นปกติ เพียงแต่ระบบหมอพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายมากขึ้น

         “ขณะนี้ Line Official Account “หมอพร้อม” มีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ใช้แล้ว กว่า 500,000 คน สามารถออก vaccine certificate ได้แล้วสำหรับประชาชน ที่ฉีดเข็มที่ 2 พร้อมมี QR Code ตรวจสอบกลับ ป้องกันการปลอมแปลง และกำลังรอที่จะออก vaccine passport ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่จะออกมาเร็วๆนี้  ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่สามารถทำระบบนี้ได้แล้ว  โดย Line Official Account “หมอพร้อม”เวอร์ชั่น 2  จะเปิดตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขจากการใช้งาน 500,000 คนที่ผ่านมา” นายแพทย์พงศธรกล่าว

          นายแพทย์พงศธร กล่าวต่อว่า การจัดทำระบบหมอพร้อมเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และร่วมมือกับ 35 บริษัทที่เป็นระบบ Hospital information system เพื่อเชื่อมข้อมูลแบบ real time เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐ การพัฒนาที่ผ่านมาใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3 เดือน เป็นการเชื่อมต่อกับ 1,500 โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนทั้งประเทศกับกระทรวงมหาดไทยและข้อมูล passport จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้อมูลผู้มารับบริการ กว่า 60 ล้านคนที่กำลังเชื่อมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ขณะนี้บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่โดยภาพรวมระบบไม่มีปัญหาและกำลังจะใช้กับอีก 1 ล้านคนในสัปดาห์หน้า และพร้อมใช้กับอีก 10 ล้านคนในเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอน

 ********************************** 17 เมษายน 2564


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 59647 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 เมษายน 2564 เวลา 18:55 น.