ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. เข้มมาตรการค้นหาเชิงรุก ควบคุมโรคชายแดนแม่สอด จ.ตาก เตรียมยกระดับมาตรการหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม


           กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จัดส่งรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานให้บริการประชาชนคัดกรองเชื้อโควิด 19 เชิงรุก  เน้นสร้างความรู้ลดความตระหนก สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง

          วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) ที่โรงพยาบาลแม่สอด นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ด่านพรมแดนแม่สอดและสถานกักกันโรคระดับพื้นที่ (Local Quarantine) อ.แม่สอด จ.ตาก

          นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ตนนำคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยเตรียมพัฒนาให้เป็นแม่สอดโมเดล และได้จัดส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน 6 คัน ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก เพื่อผู้สัมผัสเสี่ยงใน 6 จุด ได้แก่ ชุมชนวัดหลวง สุเหร่ามะดีนะ, ชุมชนอิสลาม, บ้านทุ่ง, บัวคูณ, แม่ตาวใต้, ตลาดชุมชนประชารักษ์ และจุดเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 5,000 ตัวอย่าง โดยให้บริการตรวจคัดกรองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากประชาชนมีความกังวลใจสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

         นายธนิตพลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า โดยขอยืนยันว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอ ทั้งอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนเพื่อให้มีการป้องกันตนเอง ทั้งนี้โรงพยาบาลแม่สอดยังได้จัดทำแผนรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 หากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มใน 3 ระดับ โดยประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อนำผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที

          ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งค้นหาเชิงรุกในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งได้มีมาตรการควบคุมโรค อาทิ ยกระดับมาตรการของด่านขนส่งสินค้า โดยกำหนดพื้นที่จุดรับส่งสินค้าในจุดเดียว และไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถออกจากพื้นที่อื่น รวมถึงต้องมีการลงทะเบียนและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ระหว่างการขนถ่ายสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ขอเน้นย้ำประชาชนไม่ควรตระหนกกับสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพราะกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการควบคุมและติดตามเชิงรุก ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สงสัยทุกคน แต่ขอให้ระมัดระวังมากขึ้น ป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซนต์ ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันโรคกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้  

          ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ระหว่างวันที่  8-10 ตุลาคม 2563 ได้ทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รวม 189 ราย พบเชื้อ 3 ราย และได้ติดตามผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 174 ราย แบ่งเป็นในชุมชนฝั่งไทย 74 ราย ถูกเก็บตัวอย่างส่งตรวจ PCR ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่สอด ผลไม่พบเชื้อ

*************************** 12 ตุลาคม 2563

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 345 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2563 เวลา 16:19 น.