ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า : ร่วม กิจกรรมการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร/อนามัยเจริญพันธุ์ แก่กลุ่มนักเรียนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


วันที่ 21 กันยายน 2566  เวลา 09.00-16.30 น. นางสุดา แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตะกั่วป่า คุณวนิดา ชัยณรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร/อนามัยเจริญพันธุ์  แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วง จำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชน เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องเพศศึกษา การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร และให้ความสำคัญในตนเอง มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต และการใช้ความรุนแรงการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 121 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 10:36 น.