ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางคลินิก ในรูปแบบผู้ป่วยจำลองเสมือนจริง แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นิสิตแพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางคลินิกในรูปแบบผู้ป่วยจำลองเสมือนจริง แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 มอบโดย นางพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ภายในงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 21 (CPIRD 2023) ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

นิสิตแพทย์เจ้าของผลงานประกอบด้วย 1.นิสิตแพทย์ คณิศร ศิริเต็มกุล, 2.นิสิตแพทย์ สุริยันต์ ธารสวาสดิ์, 3.นิสิตแพทย์ เจษณี ดาบสีพาย, 4.นิสิตแพทย์ ฤทธิเกียรติ ทิพย์นาง และ 5.นิสิตแพทย์ ธัญพร บุญกิตติธนากูล อาจารย์ผู้ควบคุม นายแพทย์ชนาธิป สายืน กุมารแพทย์ โดยมี นายแพทย์ปิยบุตร เถาว์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์มนัสวี อัตถากร รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ และนายแพทย์ความสุข เรืองวัฒนะโชติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 21 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 86 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 08:14 น.