ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.ร้อยเอ็ด รับมอบพระพุทธรูป จากกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง จำนวน 22 องค์


สสจ.ร้อยเอ็ด รับมอบพระพุทธรูป จากกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง จำนวน 22 องค์

ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานรับมอบ พระพุทธรูป จากกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง จำนวน 22 องค์ โดย คุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตัวแทนกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง และคณะ เป็นตัวแทนมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปประดิษฐานในสถานที่ราชการ เพื่อเป็นสิริมงคล และสักการะบูชา แก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

21 กันยายน 2566

ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ

วิทยา โคตรท่าน บรรณาธิการข่าว


จากหน่วยงาน : สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 96 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 17:21 น.