ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2563


วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.พศิน แสงคํา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย พร้อมกับได้มีการพิจารณาแนวทางผ่อนปรนการกักตัว (Home quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย


จากหน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์ สสจ.เชียงราย เปิดดู 27 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:13 น.