ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นครพนม พบติดเชื้อโควิด สั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว เข้มมาตรการควบคุมโรค เก็บสิ่งส่งตรวจ เคลียร์ผู้สัมผัส กัก 14 วัน


 

       วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม (ด้านการแพทย์) แถลงข่าวกรณีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

       นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานการแถลงข่าว เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 ราย เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 63 ปี ประกอบอาชีพแม่บ้านที่สถาบันบันเทิงแห่งหนึ่ง (ผับ) ในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง มีประวัติดื่มเหล้าและสูบุบหรี่ และได้รับการวินิจฉัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ประวัติการเดินทางของผู้ป่วยรายนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ที่กรุงเทพมหานคร ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ห้องเช่า เลขที่ 28/9 หมู่ 19 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยู่คนเดียว วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางกลับมาจังหวัดนครพนม โดยสารเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3398 จากท่าอากาศยานดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานนครพนม เวลาประมาณ 10.00 น. โดยผู้ป่วยได้สวมหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และยังไม่มีอาการใด ๆ

       เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนม มีน้องสาวและน้องชายเดินทางมารับที่ท่าอากาศยานนครพนม ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้โดยสารทั้งหมด 3 คน สวมหน้ากากผ้าทุกคน ผู้ป่วยได้เดินทางไปหาเพื่อนใกล้บ้านและร่วมงานวันเกิด ผู้ร่วมนั่งดื่มด้วยกัน จำนวน 11 คน ระหว่างที่นั่งดื่ม ผู้ป่วยได้นั่งห่างจากเพื่อนเกิน 1 เมตร และสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยไปนั่งดื่มกับเพื่อน จำนวน 6 คน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที และได้เดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน จำนวน 2 คน โดยนั่งคุยกันห่างเกิน 1 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

       เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอเล็กน้อย มีเสมหะ เวลาประมาณ 17.00 น. ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ท่าดอกแก้ว ได้ไปดูและมารดาของผู้ป่วย และฉีดยาให้มารดาและตัวผู้ป่วย วันที่ 22 มีนาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ป่วยได้ไปรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู๋บ้าน หลังจากที่ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย ได้กักตัวสังเกตอาการที่บ้านพักตัวเอง

       วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีอากาไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดศรีษะ และเหนื่อยหอบ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าดอกแก้ว วัดอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส จึงได้ประสานโรงพยาบาลท่าอุเทน เพื่อรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุดรธานี และเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบร่วมกับจึงได้ส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสล่วงหน้าและประสานขอข้อมูลผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางเที่ยวบินเดียวกัน เพื่อหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง

       วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ได้รับผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้ 1) กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้าน จำนวน 10 ราย ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจและกักกันตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดอุณหภูมิสังเกตอาการทุกวัน 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 ราย ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจและกักกันตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 3) กลุ่มที่สัมผัส วันที่ 20-21 มีนาคม 2563 จำนวน 19 ราย กักกันตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดอุณหภูมิสังเกตอาการทุกวัน และ 4) กลุ่มผู้โดยสารเครื่องบินในแถวที่สัมผัสกับผู้ป่วย จำนวน 19 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 3 ราย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 1 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจและกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 2 ราย ให้กักกันตัวเองที่บ้านและสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ส่วนผู้ที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 16 รายนั้น ได้ให้คำแนะนำในการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายในลำบาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะติดตามอาการป่วยและติดตามการกักกันตัวของผู้สัมผัสทุกรายต่อไปจนครบกำหนด

       ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ลงนามโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพม สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยในคำสั่ง ข้อ 1 ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

       อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หาหปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิได้แย้งตามมาตร 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2539762996279268/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 426 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 มีนาคม 2563 เวลา 00:40 น.