ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

จังหวัดอุบลฯโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบดำเนินงาน Big Cleanning Day ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด


(10 ตุลาคม 2562 ) จังหวัดอุบลฯโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ นำโดย นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า, ผู้นำชุมชน, จิตอาสา วปร ๙๐๔ ,กลุ่มอสม.และพี่น้องชาวตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด โดยร่วมทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ทำลายขยะและเศษสิ่งก่อสร้าง ในบริเวณต่าง ๆ อาทิ ห้องน้ำ โรงครัว และบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นฝอยละออง หมอกควัน กำจัดยุงตัวแก่ในแหล่งน้ำขัง ณ วัดป่าดงโขง ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และมีแผนออกดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดในพื้นที่อื่นๆต่อไป

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุบลราชธานี เปิดดู 277 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:09 น.