ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ยกทีมลงตรวจเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า ร้านอาหาร แผงลอย ณ ตลาดโต้รุ่ง(ตลาดทุ่งเจริญ) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ และขอความร่วมมือในการจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุก สะอาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ สำหรับผู้ที่มาร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมงานจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจแนะนำ ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในแนวกว้าง และตรวจเยี่ยมเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าอาหารในแหล่งที่มีการจำหน่ายอาหารเป็นจำนวนมาก ตลอดจนการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ ณ ตลาดโต้รุ่ง(ตลาดทุ่งเจริญ) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ 

ข่าว :  http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4278

///////////////////////////////////////////

พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว

ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายฯ


จากหน่วยงาน : สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 1633 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 สิงหาคม 2562 เวลา 22:31 น.