ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลตะกั่วป่า : รับรางวัล e – Claim Awards 2018 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทบุคคลโรงพยาบาลให้ความร่วมมือดีเด่น


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า แสดงความยินดี และ มอบโล่รางวัล e – Claim Awards 2017 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทบุคคลโรงพยาบาลให้ความร่วมมือดีเด่น " ให้แก่นางวลีพร ทองชุม พนักงานพิมพ์ ส 3  กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆที่มีผลงานดีเด่น ในงาน e – Claim Awards 2018 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้องวายุภักษ์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น4 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดดู 183 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:58 น.