ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักคนไข้ 10 ชั้้น ณ โรงพยาบาลเลย


             วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  อาคารพักคนไข้  10 ชั้น  ณ  โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  โดยมีนายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่8 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   นายแพทย์ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุุขจังหวัดเลย  นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย   เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
             โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น   โรงพยาบาลเลย มีองค์อุปถัมภ์โดย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม   วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ช่วยจัดหาทุนก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น ด้วยความเมตตา   ของหลวงพ่อท่านมองเห็นว่าโรงพยาบาลเลย  มีอาคารที่ให้บริการคนไข้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ จึงจัดหาทุนบริจาคจำนวนเงิน 300 ล้านบาท  โดยแยกค่าอาคารสิ่งก่อสร้างประมาณ 180 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 120 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564  และคาดว่าสามารถเปิดให้ทันใช้งานได้ในปี2564
             ซึ่งอาคารพักคนไข้ 10 ชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตและฉุกเฉิน  ชั้นที่ 2-3  แผนกห้องผ่าตัด  จำนวนชั้นละ 5 ห้อง  รวม 10 ห้อง  ชั้นที่ 4  หอผู้ป่วยหนัก(ICU) จำนวน 35 เตียง  ชั้นที่ 5-8 หอผู้ป่วยสามัญ(ประชาชนทั่วไป)  ชั้นละ 24 เตียง รวม 96 เตียง  ชั้นที่ 9 หอผู้ป่วยสามัญ(สงฆ์) จำนวน 24 เตียง ชั้นที่ 10 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ จำนวน 12 เตียง


จากหน่วยงาน : รพ.เลย เปิดดู 701 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:45 น.