ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

ประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4


นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีศึกษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4 ซึ่งมี นายแพทย์ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และนางสาวพรเพ็ญ ชุมทอง แพทย์แผนไทย อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ โดยดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นผู้ดำเนินการเสวนา พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรทางการแพทย์ไอสยาม ร่วมบรรยายวิชาการ   เรื่อง การผลิตน้ำมันเมตตาโอสถ พันธุ์กัญชาไทย นายแพทย์พีพิพัชร อนันตธนพัชร นักวิจัยสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย บรรยายวิชาการ เรื่อง สารออกฤทธิ์สำคัญต่อมะเร็งที่พบในพันธุ์กัญชาไทย โดยมี วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี


จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดดู 512 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:40 น.