ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย - ทีเส็บ ลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนมาตรการ ‘3 สร้าง’ เตรียมพร้อมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ ทีเส็บ และจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันสร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นทุกสถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus เพิ่มมากขึ้น

           วันนี้ (5 เมษายน 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” เตรียมความพร้อมการเดินทางและ  การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัด ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่    พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศ ส่งผลให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดประชุมและการท่องเที่ยว   ของประเทศไทย แต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การคัดกรอง           การเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศ ทางบกและทางเรือ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.gophuket.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรอง วัดอุณหภูมิ 

           “นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชน โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน คือ              1) ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการ ด้วยการลงทะเบียน ศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเอง และ     รับใบประกาศรับรองตนเอง (E-certificate) พร้อม QR code ให้ประชาชนตรวจสอบ 2) เจ้าพนักงานรัฐ ใช้ข้อมูล   สถานประกอบการในการกำกับ ประเมิน ผ่านระบบ และ 3) ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดย Scan QR code” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

           อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวม        จะดีขึ้น แต่ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติ    ตามมาตรการความปลอดภัยและสร้างสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลา ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด และดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ สถานบริการต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ        ซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 พบว่ามีสถานประกอบกิจการ สถานบริการ ประเมินรับรองตนเอง จำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 84.40       จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรคโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 5 เมษายน 2564


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 94 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 เมษายน 2564 เวลา 15:01 น.