ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อย. ย้ำ กำกับดูแลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อย่างเข้มงวด


กรณีปัญหาประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด อย. แจง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสถานที่ผลิต รวมทั้งตรวจสอบหลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ  หากประชาชนต้องการซื้อใช้ สามารถสังเกตจากฉลากข้างกล่องมีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask หรือ Surgical mask แต่ในช่วงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่ผ่านละอองฝอย หากประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หรือหน้ากากผ้า ก็สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. ได้มีการกำกับดูแลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical Mask หรือ Surgical Mask ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนสถานที่ผลิตและนำเข้าจะต้องมาขออนุญาตกับ อย. เสียก่อน ซึ่ง อย. มีทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ผลิต นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยดังกล่าวจะต้องมีผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่ อย. ประกาศกำหนดมาตรฐานไว้ โดย อย. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี้มีคุณสมบัติป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสผ่านละอองฝอยและป้องกันการซึมผ่านของเลือด หากประชาชนต้องการซื้อมาใช้ สามารถสังเกตข้างกล่องมีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical Mask หรือ Surgical Mask  ส่วนหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น กันฝุ่น กันกลิ่น จะไม่ได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง อย. ไม่ได้กำกับดูแล แต่ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทะลุผ่านของละอองฝอย ซึ่งช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน ขอให้ประชาชนมั่นใจ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ร่วมกับการล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 ได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th หัวข้อ COVID-19แล้วคลิกไปที่  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรือกดติดตามที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fda Thai หรือ ไลน์ Fda Thai

***************************

วันที่เผยแพร่ข่าว  8  มกราคม 2564  ข่าวแจก 53 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดดู 133 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 มกราคม 2564 เวลา 16:13 น.