ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 262 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"


กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 262 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 พ.ค. 2563


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 179 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:20 น.