ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 197 "เตือนประชาชนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น”


กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 197 "เตือนประชาชนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 9 ก.พ. 2562


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 177 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:48 น.