ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค ประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก


เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก

          ..... เมื่อวานนี้  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พร้อมกล่าวนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ ปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี     แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุขจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ รวม 130 คน

          กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบ  การตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต การสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี ในหญิงตั้งครรภ์ การให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ในทารก รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการป่วยตาย และผลักดันให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา .....

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3859 / วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 198 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:04 น.