หน้าหลัก

ทดสอบ


ประเภท รพ.และ ระดับ service plan  จำนวน (แห่ง) จำนวนเตียง ปริมาณน้ำที่ใช้
(หน่วย)
ค่าน้ำประปา
(บาท)
ระบบสำรองน้ำ ความสามารถในการสำรองน้ำ (วัน) แหล่งที่มาของน้ำประปา แหล่งที่มาของน้ำดิบกรณีเป็นประปาโรงพยาบาล ผลการตรวจคุณภาพ (น้ำใช้)
มี ไม่มี ประปานครหลวง ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ประปาโรงพยาบาล ประปาโรงพยาบาล ร่วมกับประปานคร ประปาโรงพยาบาลร่วมกับประปาส่วนภูมิภาค ประปาโรงพยาบาลร่วมกับประปาหมู่บ้าน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ผ่านมาตรฐาน ไม่ผ่านมาตรฐาน ไม่ส่งตรวจ
A                                        
S                                        
M                                        
F                                        
รวมทั้งสิ้น                                        
รวม รพช.(M,F) (0 - เตียง)                                        
M1                                        
M2                                        
F1                                        
F2                                        
F3                                        

 


จากหน่วยงาน : admin เปิดดู 28 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 สิงหาคม 2561 เวลา 00:25 น.