ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน มอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ รับมือการผ่อนปรนระยะ 4


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ รับมือเตรียมการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ส่วนนโยบายการจับคู่เดินทาง คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญ

          วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการเตรียมการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน และให้สัมภาษณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ทุ่มเททำงานร่วมกับทุกภาคส่วน จนทำให้ประเทศไทยควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันหลายวัน มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ไม่สามารถประมาทได้ เพราะโรคนี้คือโรคระบาดที่สร้างผลกระทบกับคนทั้งโลก จำเป็นต้องวางแผนไว้สำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ด้วย

           นายอนุทินกล่าวต่อว่า ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่ในกลุ่มบุคลากรที่ทำงานต่อสู้โควิด เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ตอบแทนความทุ่มเททำงาน รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดลำดับความสำคัญโครงการงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้      ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท บริหารให้มีประสิทธิภาพ ให้มั่นใจว่าจะนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับภารกิจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน

          ส่วนความคืบหน้าการจับคู่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงจากโควิด 19 ในระดับต่ำ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค และนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับทูตประเทศต่าง ๆ เป็นรายประเทศ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศไทย คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ โดยต้องทำ MOU กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองประเทศ หากปฏิบัติไม่ตรงกับ MOU สามารถยกเลิกสัญญาได้ เริ่มในกลุ่มนักธุรกิจ วิศวกร และครู โรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้มีการเดินทางได้ภายใต้กรอบที่เราวางเอาไว้ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยมาตรการและหลักปฏิบัติจะเสนอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนอย่าประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในที่คนแออัด เพราะโรคนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมเป็นวงกว้าง

          ส่วนมาตรการ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับสิทธิเที่ยวฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแพ็คเกจ “กำลังใจ” นั้น นายอนุทินกล่าวว่า สนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงาน และเมื่อนำเงินไทยใช้ในประเทศไทย ก็เป็นการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ย่อมเป็นผลดีต่อภาพรวม ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่า ภาครัฐไม่ได้ปล่อยปละละเลย

  ************************************  17 มิถุนายน 2563

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1953 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 มิถุนายน 2563 เวลา 16:41 น.