คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมนโยบาย Medical Hub

 • 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09:22 น.
 • เปิดดู 8 view

รณรงค์ คน รัก คลอง

 • 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16:15 น.
 • เปิดดู 3 view

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสนา

 • 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:30 น.
 • เปิดดู 17 view

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลรัตนวาปี

 • 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:55 น.
 • เปิดดู 19 view

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่

 • 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14:12 น.
 • เปิดดู 12 view

นายกฯพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 • 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14:12 น.
 • เปิดดู 15 view

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ของขวัญปีใหม่ 2562

 • 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:39 น.
 • เปิดดู 20 view

วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล

 • 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14:12 น.
 • เปิดดู 10 view

44 ปี อย.

 • 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:02 น.
 • เปิดดู 27 view

รพ.สต.บ้านเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

 • 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10:52 น.
 • เปิดดู 30 view

เยี่ยมคารวะ

 • 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:22 น.
 • เปิดดู 35 view

รับมอบถุงผ้าใส่ยา ของขวัญปีใหม่ประชาชน

 • 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16:48 น.
 • เปิดดู 20 view

ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 • 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15:59 น.
 • เปิดดู 13 view

รางวัลหน่วยงานคุณธรรมและโปร่งใส

 • 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14:55 น.
 • เปิดดู 36 view

ร่วมต้านทุจริต

 • 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16:45 น.
 • เปิดดู 31 view

พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ

 • 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13:52 น.
 • เปิดดู 23 view

สหวิชาชีพสาธารณสุขให้กำลังใจ

 • 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18:46 น.
 • เปิดดู 20 view

อาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก

 • 4 ธันวาคม 2561 เวลา 18:17 น.
 • เปิดดู 19 view

ปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ

 • 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14:46 น.
 • เปิดดู 27 view

พัฒนาระบบบริการการแพทย์

 • 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:47 น.
 • เปิดดู 68 view

ประชุมวิชาการ รพร. ครั้งที่ 21

 • 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:37 น.
 • เปิดดู 44 view

ความร่วมมือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 • 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:33 น.
 • เปิดดู 70 view