คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรม

ค้นหาหัวข้อคลังวีดีโอ

ค้นหาตามวันที่ของคลังวีดีโอ
รพ.ราชวิถี 2 พร้อมรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

 • 26 มกราคม 2564 เวลา 18:55 น.
 • เปิดดู 6 view

เตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19

 • 25 มกราคม 2564 เวลา 16:22 น.
 • เปิดดู 32 view

รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC

 • 25 มกราคม 2564 เวลา 16:20 น.
 • เปิดดู 17 view

แถลงความคืบหน้า COVID-19 ….. ( เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 )

 • 23 มกราคม 2564 เวลา 16:36 น.
 • เปิดดู 31 view

แถลงความคืบหน้า COVID-19 ….. (ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564)

 • 22 มกราคม 2564 เวลา 17:51 น.
 • เปิดดู 25 view

รับมอบรถยนต์

 • 22 มกราคม 2564 เวลา 13:25 น.
 • เปิดดู 55 view

แถลงข่าว รับรองตนเอง สธ.-อก.

 • 21 มกราคม 2564 เวลา 14:14 น.
 • เปิดดู 22 view

ความร่วมมือ สธ.-อก.

 • 21 มกราคม 2564 เวลา 14:01 น.
 • เปิดดู 21 view

คกก.องค์การเภสัชกรรม

 • 20 มกราคม 2564 เวลา 17:19 น.
 • เปิดดู 27 view

รับมอบ PPE และตู้ความดันลบ

 • 20 มกราคม 2564 เวลา 15:41 น.
 • เปิดดู 30 view

สธ. รับมอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

 • 20 มกราคม 2564 เวลา 15:10 น.
 • เปิดดู 32 view

ติดตามป้องกันควบคุมโรค จ.สมุทรสาคร

 • 19 มกราคม 2564 เวลา 16:18 น.
 • เปิดดู 31 view

ลงพื้นที่จ.ปัตตานี

 • 17 มกราคม 2564 เวลา 16:55 น.
 • เปิดดู 55 view

แถลงความคืบหน้า COVID-19 ….. (เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 )

 • 16 มกราคม 2564 เวลา 16:02 น.
 • เปิดดู 37 view

แถลงความคืบหน้า COVID-19 ….. ( ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 )

 • 15 มกราคม 2564 เวลา 16:36 น.
 • เปิดดู 37 view