คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรม

ค้นหาหัวข้อคลังวีดีโอ

ค้นหาตามวันที่ของคลังวีดีโอ
ประชุมคกก. 7x7

 • 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16:47 น.
 • เปิดดู 37 view

มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

 • 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:02 น.
 • เปิดดู 20 view

กฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข

 • 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06 น.
 • เปิดดู 70 view

ประชุมคกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2563

 • 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16:57 น.
 • เปิดดู 32 view

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 • 24 ตุลาคม 2563 เวลา 17:21 น.
 • เปิดดู 41 view

วางพวงมาลา

 • 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11:35 น.
 • เปิดดู 20 view

ลงพื้นที่ รพ.สต. คชสิทธิ์ จ.สระบุรี

 • 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17:08 น.
 • เปิดดู 15 view

รพ.สต.หนองสีดา จ.สระบุรี ต้นแบบศูนย์ร่วมสุข

 • 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:57 น.
 • เปิดดู 18 view

วันพยาบาลแห่งชาติ

 • 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:52 น.
 • เปิดดู 31 view

ป้องกันควบคุมโรคด่านพรมแดนแม่สอด

 • 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:37 น.
 • เปิดดู 43 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (17 ตุลาคม 2563)

 • 17 ตุลาคม 2563 เวลา 15:56 น.
 • เปิดดู 43 view

กิจกรรม“VALAYA จิตอาสา”

 • 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11 น.
 • เปิดดู 43 view

ถอดบทเรียนร่วมระหว่างสธ.และWHO

 • 14 ตุลาคม 2563 เวลา 16:38 น.
 • เปิดดู 69 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (11 ตุลาคม 2563)

 • 11 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.
 • เปิดดู 61 view

วันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2563

 • 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18:37 น.
 • เปิดดู 223 view

เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8

 • 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18:37 น.
 • เปิดดู 74 view

ตรวจเยี่ยม รพ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 • 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16:56 น.
 • เปิดดู 58 view

ตรวจเยี่ยม รพ.พัทลุง

 • 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16:41 น.
 • เปิดดู 57 view

ปลูกกัญชารูปแบบโรงเรือน จ.ชลบุรี

 • 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36 น.
 • เปิดดู 81 view

“นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข” คนใหม่

 • 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14:32 น.
 • เปิดดู 205 view