คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12:23 น.
 • เปิดดู 22 view

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 • 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16:27 น.
 • เปิดดู 17 view

ผลการตรวจเชื้อ

 • 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16:27 น.
 • เปิดดู 22 view

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2563

 • 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10:54 น.
 • เปิดดู 19 view

นิทรรศการภาพถ่ายรางวัลวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 • 5 สิงหาคม 2563 เวลา 17:01 น.
 • เปิดดู 69 view

ประชุมทางไกล

 • 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:21 น.
 • เปิดดู 49 view

ประชุมบอร์ด สปสช.

 • 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16:58 น.
 • เปิดดู 42 view

นำสมุนไพรไทยคุณภาพ สู่ตลาดสากล

 • 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:17 น.
 • เปิดดู 126 view

อบรมผู้บริหารทางไกลทั่วประเทศ

 • 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:53 น.
 • เปิดดู 89 view

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:05 น.
 • เปิดดู 82 view

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:05 น.
 • เปิดดู 82 view

อสม.ขอบคุณ รมว.และรมช. สธ.

 • 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:41 น.
 • เปิดดู 47 view

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:11 น.
 • เปิดดู 72 view

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:11 น.
 • เปิดดู 123 view

แถลงข่าวส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน แบบ “New Normal”

 • 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:25 น.
 • เปิดดู 158 view

ประชุม สป.สธ. 9/63

 • 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:34 น.
 • เปิดดู 141 view

ร่วมแสดงความยินดี

 • 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:24 น.
 • เปิดดู 126 view

อบรมผู้บริหารนบส.สธ.

 • 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14 น.
 • เปิดดู 141 view

รับมอบหน้ากากอนามัย

 • 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14 น.
 • เปิดดู 112 view

รับมอบชุด Reusable PPE

 • 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:14 น.
 • เปิดดู 138 view

พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ

 • 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:56 น.
 • เปิดดู 137 view

รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

 • 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:45 น.
 • เปิดดู 135 view

รับมอบเจลแอลกอฮอล์

 • 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:28 น.
 • เปิดดู 120 view

รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

 • 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:28 น.
 • เปิดดู 136 view