คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมแถลงข่าว COVID-19 ….. (9 เมษายน 2563)

 • 9 เมษายน 2563 เวลา 16:21 น.
 • เปิดดู 11 view

สธ.รับมอบถุงมือยางและN95 จากกรมศุลกากร

 • 9 เมษายน 2563 เวลา 15:22 น.
 • เปิดดู 12 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (9 เมษายน 2563)

 • 9 เมษายน 2563 เวลา 10:34 น.
 • เปิดดู 26 view

สธ.รับมอบชุด PPE จาก บ.Haier

 • 8 เมษายน 2563 เวลา 17:38 น.
 • เปิดดู 20 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (8 เมษายน 2563)

 • 8 เมษายน 2563 เวลา 17:04 น.
 • เปิดดู 16 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (8 เมษายน 2563)

 • 8 เมษายน 2563 เวลา 17:04 น.
 • เปิดดู 12 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (7 เมษายน 2563)

 • 7 เมษายน 2563 เวลา 17:19 น.
 • เปิดดู 30 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (7 เมษายน 2563)

 • 7 เมษายน 2563 เวลา 17:19 น.
 • เปิดดู 13 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (6 เมษายน 2563)

 • 6 เมษายน 2563 เวลา 15:54 น.
 • เปิดดู 39 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (6 เมษายน 2563)

 • 6 เมษายน 2563 เวลา 10:27 น.
 • เปิดดู 31 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (5 เมษายน 2563)

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 15:55 น.
 • เปิดดู 41 view

เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. รพ.นครปฐม

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 15:52 น.
 • เปิดดู 27 view

เยี่ยม State Quarantine

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 15:33 น.
 • เปิดดู 19 view

สธ.เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 11:34 น.
 • เปิดดู 15 view

สธ.รับมอบเอทานอล

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 10:55 น.
 • เปิดดู 21 view

สธ.ประชุมผู้บริหารระดับสูง

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 10:55 น.
 • เปิดดู 19 view

สธ.รับมอบหน้ากากอนามัย

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 10:55 น.
 • เปิดดู 21 view

หารือสถานการณ์ COVID-19

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 10:55 น.
 • เปิดดู 16 view

หารือสถานการณ์ COVID-19

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 10:55 น.
 • เปิดดู 7 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (5 เมษายน 2563)

 • 5 เมษายน 2563 เวลา 09:43 น.
 • เปิดดู 18 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (4 เมษายน 2563)

 • 4 เมษายน 2563 เวลา 15:29 น.
 • เปิดดู 8 view

รับมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ (Space Sterilization Products)

 • 3 เมษายน 2563 เวลา 18:13 น.
 • เปิดดู 26 view

รับมอบเงิน 60 ล้านบาท ให้กับรพ. 7 แห่ง

 • 3 เมษายน 2563 เวลา 17:23 น.
 • เปิดดู 24 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (3 เมษายน 2563)

 • 3 เมษายน 2563 เวลา 17:18 น.
 • เปิดดู 19 view