คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมรับมอบบริจาค

 • 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:17 น.
 • เปิดดู 28 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (25 พฤษภาคม 2563)

 • 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:15 น.
 • เปิดดู 14 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (25 พฤษภาคม 2563)

 • 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:26 น.
 • เปิดดู 17 view

ความก้าวหน้าวัคซีน

 • 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:17 น.
 • เปิดดู 23 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (24 พฤษภาคม 2563)

 • 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:17 น.
 • เปิดดู 17 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (24 พฤษภาคม 2563)

 • 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:17 น.
 • เปิดดู 34 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (23 พฤษภาคม 2563)

 • 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:44 น.
 • เปิดดู 22 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (23 พฤษภาคม 2563)

 • 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:44 น.
 • เปิดดู 15 view

ตรวจเยี่ยมตลาดรวมใจเมืองทองธานี

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:44 น.
 • เปิดดู 20 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (22 พฤษภาคม 2563)

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:14 น.
 • เปิดดู 19 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (22 พฤษภาคม 2563)

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:58 น.
 • เปิดดู 30 view

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมุทรสาคร

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:25 น.
 • เปิดดู 30 view

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:25 น.
 • เปิดดู 20 view

เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

 • 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:25 น.
 • เปิดดู 20 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (21 พฤษภาคม 2563)

 • 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:41 น.
 • เปิดดู 33 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (21 พฤษภาคม 2563)

 • 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:57 น.
 • เปิดดู 35 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (20 พฤษภาคม 2563)

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:23 น.
 • เปิดดู 36 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (20 พฤษภาคม 2563)

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:23 น.
 • เปิดดู 24 view

รับมอบหน้ากากผ้ากันน้ำ

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:03 น.
 • เปิดดู 28 view

รับมอบบริจาค 50 ล้านบาท

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:46 น.
 • เปิดดู 29 view

“ไทยรู้ สู้วิกฤติ”

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:40 น.
 • เปิดดู 29 view

รับมอบของบริจาค

 • 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56 น.
 • เปิดดู 42 view

มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มธ.รังสิต

 • 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:30 น.
 • เปิดดู 32 view

รับมอบซิมการ์ดให้กับอสม.

 • 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:18 น.
 • เปิดดู 45 view

เยี่ยมให้กำลังใจ

 • 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:48 น.
 • เปิดดู 29 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (18 พฤษภาคม 2563)

 • 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:17 น.
 • เปิดดู 42 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว COVID-19 ….. (18 พฤษภาคม 2563)

 • 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:52 น.
 • เปิดดู 38 view

แถลงข่าว COVID-19 ….. (17 พฤษภาคม 2563)

 • 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:55 น.
 • เปิดดู 42 view