คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา

 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:15 น.
 • เปิดดู 2 view

UNHCR เข้าเยี่ยมคารวะ

 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:26 น.
 • เปิดดู 3 view

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 1/62

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:18 น.
 • เปิดดู 9 view

MOU เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:12 น.
 • เปิดดู 49 view

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ กรมอนามัย

 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:40 น.
 • เปิดดู 20 view

แถลงข่าว"เพราะรัก...จึงอยากให้รู้"

 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:25 น.
 • เปิดดู 17 view

พัฒนา รองผอ.รพ.ด้านบริหาร

 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:04 น.
 • เปิดดู 25 view

เห็นชอบข้อเสนอ UNIATF ยกระดับการรับมือโรคไม่ติดต่อ

 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น.
 • เปิดดู 29 view

ขยับกาย สบายชีวี

 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:49 น.
 • เปิดดู 44 view

ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 5/62

 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:49 น.
 • เปิดดู 37 view

อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุข ปี 62

 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:11 น.
 • เปิดดู 56 view

MOU งานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:09 น.
 • เปิดดู 78 view

MOUพัฒนาระบบสุขภาพ ไทย -เคนยา

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.
 • เปิดดู 47 view

คกก.สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:51 น.
 • เปิดดู 49 view

ประชุมเตรียมความพร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สบช.

 • 31 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.
 • เปิดดู 34 view

บรรยายขยายผลหลักสูตรจิตอาสา 904

 • 30 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.
 • เปิดดู 66 view

ตรวจเยี่ยมสถาบันราชประชาสมาสัย

 • 28 มกราคม 2562 เวลา 15:01 น.
 • เปิดดู 62 view

ตรวจเยี่ยม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

 • 25 มกราคม 2562 เวลา 14:44 น.
 • เปิดดู 51 view

ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 23 มกราคม 2562 เวลา 18:14 น.
 • เปิดดู 91 view

MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ

 • 22 มกราคม 2562 เวลา 16:07 น.
 • เปิดดู 73 view