คลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยรักษาหายจากโควิด-19 ที่รพ.ราชวิถี

 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:40 น.
 • เปิดดู 5 view

“วิวาห์สร้างชาติ” สร้างเด็กมีคุณภาพ

 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:11 น.
 • เปิดดู 5 view

แถลงข่าว COVID-19

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:54 น.
 • เปิดดู 66 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:54 น.
 • เปิดดู 4 view

มอบหน้ากากผ้า

 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:50 น.
 • เปิดดู 11 view

แถลงข่าว COVID-19

 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:32 น.
 • เปิดดู 49 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว

 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:36 น.
 • เปิดดู 15 view

เปิดตัวสมาร์ท ฮอสปิทัล โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:21 น.
 • เปิดดู 9 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:53 น.
 • เปิดดู 7 view

อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:55 น.
 • เปิดดู 14 view

รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:30 น.
 • เปิดดู 44 view

แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19

 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:56 น.
 • เปิดดู 14 view

ก่อนแถลงข่าว

 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:48 น.
 • เปิดดู 20 view

รับมอบหน้ากากอนามัย

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:51 น.
 • เปิดดู 62 view

รับมอบหน้ากากอนามัย

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:51 น.
 • เปิดดู 36 view

ทำบุญตักบาตร

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:51 น.
 • เปิดดู 67 view

แถลงข่าว

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:51 น.
 • เปิดดู 16 view

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สถานประกอบการยอดเยี่ยม

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:24 น.
 • เปิดดู 14 view

เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:34 น.
 • เปิดดู 20 view

ประชุมก่อนแถลงข่าว

 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:41 น.
 • เปิดดู 60 view

ห่วงใยประชาชน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:07 น.
 • เปิดดู 30 view

แถลงข่าวสถานการณ์กรณีโรคปอดอักเสบ

 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:07 น.
 • เปิดดู 24 view

แถลงข่าวความคืบหน้า

 • 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:09 น.
 • เปิดดู 43 view

แถลงข่าว

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:07 น.
 • เปิดดู 83 view

ประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าห้ามหิดล 2563

 • 31 มกราคม 2563 เวลา 18:39 น.
 • เปิดดู 37 view

แถลงข่าว

 • 30 มกราคม 2563 เวลา 16:54 น.
 • เปิดดู 57 view