คลังภาพกิจกรรม

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและเงินบริจาค


       นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จาก คุณจรรยา สว่างจิตร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)  งามวงศ์วานการช่าง บริจาคเงินสนับสนุน สถาบันบำราศนราดูร และกรมควบคุมโรค หน่วยงานละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท นายชูชาติ  เพชรอำไพ ประธานนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 9 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนวตท.9 ร่วมบริจาคเงิน 1,500,000 บาท ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

          นอกจากกนี้ บริษัท SCHUTZ  บริษัท SOLVAY บริษัท DOW และบริษัท Yusen Logistics ร่วมสนับสนุน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 600 ตัน เพื่อผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ใช้ฉีดพ่นควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นตันแทนรับมอบและจะนำกระจายไปยังพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป และในวันนี้  พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย รับมอบนำไปฉีดพ่นตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการระบาด ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *******************30 มีนาคม 2563

*******************************************

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 917 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:03 น.